Ustabilitet i e-post/Skype samband (telefonløysing)

Fylkesmannen opplever for tida ustabilitet i e-post/Skype i samband med at dei tilsette no nyttar heimekontorløysingar.

Dette fører til problem med mottak av "tapt anrop" meldingar, både melding om at nokon har ringt og mottak av innspelte talemeldingar. Det jobbast for å løyse desse problema.