Kva er verjemål?

Verjemål er ei frivillig ordning for alle som treng hjelp, og som fell inn under vilkåra i verjemålslova.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal har laga ein video der vi fortel litt verjemål, kva verjemål er og kven som kan søkje om dette.

 

Har du spørsmål om verjemål etter at du har sett filmen, ta kontakt med ein av oss på verjemålsavdelinga og vi hjelper deg så gjerne.

Klikk her for å sjå filmen eller følg lenkja til høgre: 

https://www.youtube.com/watch?v=kbRWQ9VPhQc&feature=youtu.be