Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. sep 01. sep Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet ( tiltakspakke for sårbare eldre) Seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig
01. sep 01. sep Mellombels tilskot til dei sosiale tenestene i NAV-kontoret for å handtere konsekvensar av Covid-19 NAV-kontor i Møre og Romsdal
01. sep 01. sep Aktivitestilbud og besøksvert(tiltakspakke for sårbare eldre) Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning
Søknadsfrist Tittel
01. sep 01. sep Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet ( tiltakspakke for sårbare eldre)
01. sep 01. sep Mellombels tilskot til dei sosiale tenestene i NAV-kontoret for å handtere konsekvensar av Covid-19
01. sep 01. sep Aktivitestilbud og besøksvert(tiltakspakke for sårbare eldre)