Kommunalt rusarbeid restmidlar 2019

Framleis midlar til kommunalt rusarbeid 2019

Vi har delt ut brorparten av midlane som vart tildelt vårt fylke for 2019, men har ein pott på om lag 5,5 millionar igjen. Vi lyser med dette tilskot til kommunalt rusarbeid ut på nytt og oppfordrar kommunar som ikkje har slikt tilskot om å søke. Målet for ordninga er å styrke innsatsen på rusområdet i kommunane for betre heilskaplege og samanhengande tenester for menneske med rusproblem.

Meir informasjon og søknadsskjema finn du på helsedirektoratet sine heimesider her.

Søknadsfrist:
20.09.2019 00:00:00
Målgruppe:
Kommunane i Møre og Romsdal
Ansvarlig:
Helse og sosialavdelinga
Hvem kan søke:
Kommunane i Møre og Romsdal
Rapporteringsfrist:
01.02.2020 00:00:00

Lenker