NVE varslar om rødt farenivå for Veslemannen

Grunna auka bevegelsar har NVE heva farenivået for Veslemannen til rødt.

Bevegelsane har auka så mykje siste tida at NVE heva farenivået til rødt frå søndag 7. juli. Hastigheita i øvre del har minka sidan søndag morgon og bevegelsane har vore omlag 13 cm. Bevegelsane i nedre del har vore konstante sidan det blei varsla rødt farenivå og er omlag 1,5 cm/døgn. Fjellpartiet har fortsatt variasjonar i hastigheit og gjer nokre framstøt, og NVE oprettheld difor rødt farenivå.

Ved rødt farenivå publiserar NVE 2 daglege rapportar ca kl 09.00 og ca kl 18.00 på:

Dagsrapportane finn du på:
www.varsom.no/fjellskredovervaking/varsel/velsemannen/

Les meir om Mannen og Veslemannen på:
www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/mannen