Rettleiing klagesaker

Fylkesmannen er klageinstans for vedtak gjort etter plan- og bygningslova. Her presenterer vi informasjon om Fylkesmannens rolle som klageinstans, kommunens førebuande klagehandsaming, og korleis ein klagar kan ivareta sine interesser.


Kontaktperson - bygningsrett