Avgjerder

På denne siden vil du finne vedtak i klagesaker etter plan- og bygningslova fatta av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.