Høgsterett besøker Møre og Romsdal

Høgsterett besøker kvart år eit av landets fylker. I år kjem dei til Møre og Romsdal. Forrige gong Møre og Romsdal fikk besøk av Høgsterett var i 2001.

Det er Fylkesmannen som tilrettelegg reisane, og Høgsterett sine dommarar får i løpet av tre dagar eit innblikk i privat næringsliv, offentleg forvaltning og kulturliv i det aktuelle fylket.

Pressa er velkomen til å dekkje besøket. Tidspunkt er ikkje oppgitt i programmet, men ta kontakt for utfyllande informasjon om dei aktivitetane de ønskjer å dekkje.

I tillegg til årets program finn de også programmet frå Høgsterett sitt besøk i fylket i 2001.