Justis- og beredskapsavdelinga

Helge Mogstad, direktør
Helge Mogstad, direktør

På vegne av fylkesmannen løyser Justis- og beredskapsavdelinga oppgåver for heile 10 departement. 

Felles for dei fleste av oppgåvene er at dei i ei eller anna form handlar om tryggleik, anten samfunnstryggleik, eller rettstryggleik for enkeltmenneske. Avdelinga fører tilsyn med den kommunale beredskapsplikta, og vi er klageinstans for ei rekkje kommunale vedtak. Etter kvart er vi og blitt ein stor førsteinstans, der arbeidet med verjemål er den største. Denne oppgåva overtok vi i 2013 frå dei kommunale overformynderia

Kontaktpersoner