Ny direktør oppvekst- og utdanningsavdelinga

Maren Ørjasæter Aaland
Maren Ørjasæter Aaland (Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal)

Maren Ørjasæter Aaland er tilsett som direktør for oppvekst- og utdanningsavdelinga hos Fylkesmannen 1.7.2019.

Maren Ørjasæter Aaland kjem frå stillinga som assisterande direktør hos Fylkesmannen. Ho har solid bakgrunn med mastergrad i pedagogikk, leiarutdanning og brei erfaring frå oppvekstsektoren på fleire forvaltningsnivå.