Gaupejakta på Nordmøre er gjenopna

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge, har i møte fredag 8. mars beslutta å tildele ei gaupe frå reservekvoten til kvotejaktområda på Nordmøre med Rindal. Jakta blir stoppa når hodyrkvoten for regionen er fylt.

Rovviltnemnda sitt vedtak 8. mars 2019:

  • Tre dyr fra reservekvote tildeles; Områdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag, med unntak av områdene omfattet av kvotefri jakt.

 

  • Ett dyr fra reservekvoten tildeles; Forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal - inkludert Rindal kommune.

 

  • Total kvote for voksne hunndyr som kan felles under kvotejakta økes fra 7 til 9 voksne hunndyr for region 6.

 

 

Kvotejaktområdet på Nordmøre og Rindal kommune frå 8. mars 2019

Den kvotefrie jakta i resten av fylket held fram til gaupejakta sluttar den 31. mars.

Informasjon om kvotejakta fins via lenke i høgremargen.

Kart over døde gauper i region 6 som er belasta kvoten for 2019.

 

Kontaktpersoner

Kvotetelefon

Jerv: 71 25 85 02

Gaupe: 71 25 85 01

Bjørn/Ulv: 71 25 85 03

Meld frå om felling

Tlf: 9092 6016