Hagerømlinger

Vi har lange tradisjoner for å importere prydplanter til hager og parker. I de fleste tilfeller er plantene til ubetinget glede, men når de finner veien over hagegjerdet, kan de lage trøbbel. Disse plantene kaller vi hagerømlinger. 

Mange importerte hageplanter har egenskaper som gjør at de konkurrerer ut andre planter, de er hardføre og de formerer seg raskt. Dette er gode egenskaper i et blomsterbed, men i vill natur fortrenger de stedegne artene og skaper monokulturer fremfor biologisk mangfold.

Kjenn din hage

Lurer du på om du har en hagerømling i din hage? Eller skal du plante nytt og prøve å unngå disse? Vi anbefaler at du ser på informasjonen om hagerømlingar på nettstaden til Det norske hageselskap. Der finner du god informasjon om de enkelte plantene, og alternativer til hva du kan plante.

Fylkesmannens rolle

Fylkesmannen har en rolle med å veilede og samordne tiltak mot fremmede skadelige arter. Mange fylker har utarbeidet regionale handlingsplaner mot fremmede arter og informasjonsbrosjyrer om hagerømlinger.

Kort om regelverket

Forskrift om fremmede organismer gjør det lettere å forhindre at fremmede skadelige arter kommer inn i landet, og at de sprer seg ut i naturen og truer naturmangfoldet. Det er forbudt å importere, selge og plante en del hageplanter. Som hovedregel må man ha tillatelse fra Miljødirektoratet for å sette ut fremmede arter i naturen, i parker og i dyrkede områder.

Lær mer

Vi har samlet en del nyttige lenker om temaet hagerømlinger. Flere fylkesmannsembeter har laget egne brosjyrer om hagerømlinger, mange har også handlingsplaner der artene som er de største utfordringene i fylket, er omtalt.

Vis mer


21.03.2019

Handlingsplan mot framande planteartar 2019

Fylkesmannen har rullert handlingsplanen mot framande, skadelege planteartar. Planen sitt hovudmål er å hindre spreiing av framande planteartar.

04.07.2018

Hagerømlingar

Framande, skadelege planteartar er ein viktig årsak til tap av naturmangfald i norsk natur. Mange av desse plantane er "rømlingar" frå hagane våre, derfor blir dei ofte kalla hagerømlingar. Artane blir lett spreidde til nye område, og når ein skal fjerne dei ifrå eigen hage, er det viktig å passe på at dei ikkje ender opp hos naboen eller i naturen.

24.08.2017

Stopp rømlingane!

Framande, svartelista planteartar er ein viktig årsak til tap av naturmangfald i norsk natur. Mange av dei svartelista plantane er "rømlingar" frå hagane våre, derfor blir dei ofte kalla hagerømlingar.

07.07.2017

Plantene du ikkje vil ha

Her er artane du ikkje vil ha i hagen din. Dei spreier seg fort både innafor og utafor hagegjerdet, og kan vere vanskeleg å bli kvitt. I verste fall kan dei utrydde planter som høyrer heime i naturen i Møre og Romsdal.


Fakta

Fremmed art: En art som er innført til stedet, tilsiktet eller utilsiktet, men som opprinnelig hører hjemme et annet sted. De aller fleste gjør ingen skade, men noen påvirker det biologiske mangfoldet negativt.

Hagerømling: Hageplante som har forvillet seg ut i naturen og etablert seg der. Mange sprer seg ekstremt raskt og fortrenger stedegen natur.

Forbudsliste: Liste over arter det er forbudt å selge og plante.