Presentasjonar frå fagdagen om forureining for kommunane hausten 2018

Hausten 2018 arrangerte Fylkesmannen ein fagdag i samband med Avfallsforum sin haustkonferanse på Scandic Parken hotell i Ålesund. Her kan du laste ned presentasjonane frå samlinga.

Kommunane har mange oppgåver innan fagområdet forureining. For å hjelpe kommunane til ei god og effektiv handtering av forureiningssaker, arrangerte Fylkesmannen ein fagdag under haustkonferansen 2018 for informasjon og utveksling av erfaringar.

Fagdagen var 30. oktober. Tema var forsøpling, omdømme og tilsyn.

Presentasjonar og program frå samlinga kan lastast ned via lenkjer til høgre på denne sida.