Endring i løyve til farleg avfall for Vakumentreprenøren AS i Kristiansund

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 23.05.19 gjort endringar i vilkår i løyve til Vakumentreprenøren AS i Sødalen i Kristiansund kommune.

Løyvet gjeld mottak og mellomlagring av farleg avfall. Endringa gjeld utvida høve for lagring utan tankanlegg fram til 01.01.21.

Vedtaket og det endra løyvet kan lesast via lenka til høgre.