Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dårleg miljøleiing hos biloppsamlarar

Resultata frå den landsomfattande kontrollen av biloppsamlingsplassane viser for mange brot på miljøregelverket. Det mest alvorlege er den manglande handteringa av farleg avfall. Klikk her for å lese meir på Miljødirektoratet sine sider.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 06.12.2015