Miljøgifter i småbåthamner - informasjonsbrosjyre

Båt i hamna på Reknes i Molde (Foto: Miljøvernavdelinga, Opphavsrett: Fylkesmannen i Møre og Romsdal)
Båt i hamna på Reknes i Molde (Foto: Miljøvernavdelinga, Opphavsrett: Fylkesmannen i Møre og Romsdal)

Dei fleste småbåthamner er forureina med miljøgifter, spesielt TBT og oljerestar og tjærestoff. Enkelte stader finn ein også tungmetall som kvikksølv og kadmium. Fylkesmannen har utarbeidd ein informasjonsbrosjyre som er sendt ut til småbåtlaga i fylket. I brosjyren blir det gitt enkle råd om kva den enkelte kan gjere for å unngå forureining. Brosjyren kan lesast eller lastast ned her.