Søk støtte til å rydde opp i marin forsøpling

No kan frivillige organisasjonar, foreningar, private og offentlege foretak søke om pengar til å rydde opp i forsøpling i havet og langs kysten.Tilskotsordninga for opprydding er i år på 80 millionar kroner.

Det nærmar seg fristen for å søkje om midlar til opprydding av marin forsøpling.

Fristen er 15. februar.  

Forsøpling er eit av tre tema Lodve Solholm løftar fram i sitt siste år som fylkesmann.

Tilskuddsmidlane kan gå til opprydding både i strandsona, langs elvebreddar og på havbunnen.

Les meir om årets tilskot til tiltak mot marin forsøpling og send din søknad