Miniseminar om bygg- og anleggsavfall

Fylkesmannen inviterer til miniseminar om bygg- og anleggsavfall i samarbeid med Avfallsforum Møre og Romsdal og NHP-nettverket, i Molde 31. mai. Målgruppen for dette miniseminaret er aktører i bygg- og anleggsnæringen samt avfallsbransjen. Målet er å øke forståelse for forsvarlig håndtering av bygg- og anleggsavfall samt økt gjenvinning og gjenbruk.

Årlig oppstår store mengder bygg- og anleggsavfall. De som generer slikt avfall må følge regelverk med krav til kompetanse, miljøkartlegging og forsvarlig håndtering.

NHP-nettverket (Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall) arbeider for mer miljøbevissthet i byggebransjen.

Påmeldingsfrist 16. mai 2017

Påmelding til miniseminar om bygg- og anleggsavfall

___________________________________________________________

PROGRAM NHPs MINISEMINAR 31. MAI 2017

Sted: Scandic Seilet i Molde

0900 – 1130     Registrering fra kl. 0830. Det serveres en lett lunsj kl. 1130

--------------------------------------------------------------------------

0900 - 0910     Velkommen v/NHP-nettverkets leder

   • Kort presentasjon av NHP-nettverket
   • NHPs informasjonsmateriell tilgjengeliggjøres for bransjen

0910 - 0930     Tilstanden i Møre og Romsdal – Håndteres bygg- og anleggsavfallet forsvarlig? v/Fylkesmannens miljøvernavdeling

   • Hvilken rolle har kommunen og Fylkesmannen?
   • «Rikets tilstand» i Møre og Romsdal
   • Entreprenørens / aktørenes eget ansvar for å skaffe tilstrekkelig kompetanse

0930 – 10.00     Miljøkartlegging og –sanering. Hva skal skje på bygg- og anleggsområdet før rivning starter? v/repr. NHP-nettverket

   • Miljøkartlegging av bygg som skal rives / rehabiliteres
   • Råd og tips for bedrifter som skal utføre miljøsanering
   • Eksempler på hva slags typer byggavfall som er farlig avfall
   • Litt om regelverket rundt miljøkartlegging og ansvarsrett

1000 - 1030     Avfallsplan og kildesortering på byggeplass – Hvorfor og hvordan? v/repr. NHP-nettverket

   • En innføring i utfylling av avfallsplaner og sluttrapporter for nybygg/rivning/rehabilitering
   • Råd og tips til hvordan man kan planlegge og få til en god kildesortering på byggeplass
   • Hvordan sorterer man ulike fraksjoner, og hvordan få til dette på små byggeplasser?
   • Gjenbruk av lettere forurenset betong og saneringsmetoder

1030 - 1040        Kort pause

1040 - 1100        Hvordan håndtere de ulike fraksjonene forsvarlig? v/repr.NHP-nettverket

   • Avfallsprodusent og 1. godkjente farlig avfallsmottak – hvem er det?
   • Hvem skal deklarere det farlige avfallet og hvordan?
   • Nedstrømsløsninger for byggavfall
   • Eksempler på problemfraksjoner og viktigheten av kunnskap for å sikre forsvarlig håndtering av disse

1100 - 1115     Hva nå? Veien videre! v/repr. NHP-nettverket

   • NHP-nettverkets videre arbeid med kompetanseheving om bygg- og anleggsavfall

1115 - 1130     Spørsmål, diskusjon og oppsummering av samlinge v/repr. NHP-nettverket

*Det gis anledning til å stille spørsmål etter hvert innlegg. 

  

Kontaktpersoner