Håndtering av brannfarleg væske hos biloppsamlarar

På bakgrunn av fleire uhell og ulykker med farleg stoff hos biloppsamlarar, ønsker DSB å minne bransjen om farane ved handtering av brannfarlege væsker som til dømes bensin. Last ned faktaark om emnet her. 

Kontaktpersoner