Dårleg miljøleiing hos biloppsamlarar

Ein av tre biloppsamlarar hadde ikkje tilfredsstillande system for oppbevaring og levering av farleg avfall då Miljødirektoratet kontrollerte dei. Illustrasjonsfoto.
Ein av tre biloppsamlarar hadde ikkje tilfredsstillande system for oppbevaring og levering av farleg avfall då Miljødirektoratet kontrollerte dei. Illustrasjonsfoto.

Resultata frå den landsomfattande kontrollen av biloppsamlingsplassane viser for mange brot på miljøregelverket. Det mest alvorlege er den manglande handteringa av farleg avfall. Klikk her for å lese meir på Miljødirektoratet sine sider.