Auka interesse for tre som bygningsmateriell

Stadig fleire vel å bruke tre som bygningsmateriell. Gode effekter på inneklima, pris, byggetid og miljøvenleg bygningsmaterial gjer at bruken av tre er aukande!

Prosjektet «Tredrivaren» arrangerte 22. september 2016 seminar, der det det nye Magasin- og utstillingsbygget ved Romsdalsmuseet og nye Romsdal Vidaregåande skule vert brukt som eksempel. Treet sine eigenskapar som bygningsmateriale vart belyst gjennom ulike innlegg. God planlegging er avgjerande for eit vellykka byggeprosjekt!

Presentasjonane frå seminaret kan du no laste ned frå kolonna til høgre for denne artikkelen.