Retningsliner for støtte til planting av juletre i Møre og Romsdal for 2013

Retningsliner for støtte til planting av juletre i Møre og Romsdal for 2013 er fastsett. Retningslinene er forankra i Regionalt bygdeutviklingsprogram. På gardsbruk der produksjon av juletre utgjer eller vil kunne bli ein vesentleg del av inntekta, kan det løyvast BU-tilskot til opparbeiding av areal og planting. Ein langsiktig produksjonsplan må ligge til grunn for tiltaket. Det kan løyvast inntil 30 % av godkjente kostnader. Sjå vedlegg.