Regionalt skog- og klimaprogram for Møre og Romsdal

Det regionale skog- og klimaprogrammet er ein del av Regionalt bygdeutviklingsprogram i Møre og Romsdal. Skog- og klimaprogrammet viser skogressursane i fylket, har oversikt over verkemidla og har mål for utviklinga i skogbruket. Sjå vedlegg.