Bioenergi

Trebasert biobrensel gir fornybar og klimavenleg energi, og bidrar til sysselsetting og verdiskaping i distrikta. Dei vanlege trebaserte biobrensla er ved, treflis, trepellets og briketter. Potensialet for auka bruk er stort.

Fylkesmannen skal bidra til å nå nasjonale mål om auka bruk av skogråstoff til bioenergi, blant anna gjennom samarbeid med Innovasjon Norge. Innovasjon Norge sitt Bioenergiprogram skal stimulere jord- og skogbrukarar til å produsere, bruke og levere bioenergi frå skog eller kulturlandskap i form av brensel eller ferdig varme.


27.03.2019

Fagdag om bioenergi og gardsvarmeanlegg

Med fullt hus og kvar ein stol fylt opp, var det godt oppmøte med om lag 50 personar på fagdag om bioenergi og gardsvarmeanlegg. Møtet vart lagt til Vestnes Småbåtforening sine lokalar tysdag 26. mars.

24.11.2016

Auka bruk av gardsvarme i Møre og Romsdal

Bioenergi er eit miljøvenleg alternativ, som gir auka energifleksibilitet, og bidreg til å dekke endra energibehov.  Er verdiskaping på eigne ressursar noko for deg?