Mat

Fylkesmannen er pådriver for verdiskaping og utvikling i matproduksjonen gjennom lokal foredling og omsetting. Matproduksjonen skal ivareta forbrukernes ønsker om trygg mat, kvalitet, mangfold og miljøvennlig produksjon. Fylkesmannen forvalter tilskuddsordninger som kan bidra til at flere matprodusenter foredler egne råvarer og tilbyr forbrukerne gode matopplevelser. Midler til bedriftsutvikling blir forvaltet av Innovasjon Norge.  

Næringsutvikling innen matproduksjon er blant annet knyttet til lokal matkultur og lokale spesialiteter, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Fylkesmannen samarbeider med andre statlige etater, Innovasjon Norge, fylkeskommunene, kommunene og ulike organisasjoner i dette utviklingsarbeidet.

Vis mer


14.01.2020

Eit mangfald av smakar frå Fjord-Norge til verdas største matmesse

I det vestlandske fjordlandskapet vert det produsert mat- og reiselivsopplevingar i verdsklasse. 20 utvalde bedrifter frå Fjord Norge-regionen reiser til verdas største matmesse, Internationale Grüne Woche i Berlin, i 17.- 26. januar 2020.

22.10.2019

Prisar til Tingvollost i oste-VM 2019

Under World Cheese Awards 2019 vart det igjen prisar til ostar frå vårt fylke. Mange ostar frå heile Norge fekk premiar, og tre av dei gjekk til Tingvoll.

22.10.2019

Turagentar på visningstur i fylket

Bedrifter i nettverket Hanen fekk i april visst fram sine reiselivsprodukt til 10 agentar, som tilbyr pakkereiser. Fokuset var på lokal mat.

20.05.2019

Mat og kultur frå vestnorsk fjordlandskap til Internationale Grüne Woche i Berlin

Fjord Norge-regionen skal delta på Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin januar 2020. 20 verksemder frå regionen vert plukka ut til å delta på messa. Er di verksemd ei av dei?

02.11.2018

Norsk ost markerte seg i oste-VM

På Breivik gård i Fana, utanfor Bergen ligg Ostegården. Der produserer dei ostar og andre handlaga produkt av eiga mjølk og andre lokale råvarer.

02.11.2018

Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris til Gunnar Waagen

Gunnar Waagen vart tildelt Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris for 2018. Utdelinga skjedde i samband med Fagdag for norsk mat og drikke under World Cheese Awards i Bergen. Han fekk prisen for sitt langvarige og allsidige arbeid innan norsk matkultur.

21.12.2017

MRmat har programmet klart

Her kjem den hyggelege julehelsinga for alle interesserte i lokalmat i Møre og Romdal: Programmet for kursdagane MRmat i Kristiansund 14. og 15. februar er klart. Kursa spenner frå fermentering av grønsaker og ysting til korleis bygge bedrift og bli god på nett.

20.12.2017

Til verdens største matmesse

Møre og Romsdal viser veg til gode mat- og naturopplevingar. I alt 5 deltakarar frå Møre og Romsdal reiser til Internationale Grüne Woche i Berlin 2018.

14.12.2017

MR-mat 2018 i Kristiansund

Matnavet på Mære og Fylkesmannen i Møre og Romsdal, arrangerer fagdager for lokalmatprodusenter og serveringsbedrifter i Kristiansund i februar 2018.

18.08.2017

Lyst å starte som lokalmatprodusent?

Fylkesmannen ønskjer å delta i mobiliseringa av fleire lokalmatprodusentar. Under matfestivalen kan du få inspirasjon til å bli lokalmatgründer, og få rettleiing.

Flere nyheter