Ta kurs, og bli godkjend "Inn på tunet-bonde"?

I Stranda skal det arrangerast kurs for "Inn på tunet"-bønder. Lurer du på korleis du skal kome i gong med prosessen? Er du allereie i gang, men har gått deg fast?  Då er dette kurset det rette for deg!

Kurset er konkret og målretta, du arbeider med innhald i eige kvalitetssystem med mål om å vere klar til søknad om godkjenning etter kurset. I tillegg drøftar vi etiske problemstillingar og utfordringar, og vi går gjennom framlegg til standard avtaler ved IPT.

Arrangør er Norsk Landbruksrådgjeving i samarbeid med Byrg kompetanse

Påmelding:   

Kolbjørn Taklo  91 39 65 60, kolbjorn.taklo@nlr.no

Senior-rådgjevar HMS i Norsk Landbruksrådgiving

eller til: Byrg Kompetanse AS, gert@byrgkompetanse.no, 928 54 190.

Frist for påmelding: 20.oktober 2016