Tilskot til utsiktsrydding avvikla

Ordninga med tilskot til utsiktsrydding i kulturlandskapet er avslutta frå og med 2020. 

Fylkesmannen i Vestland og Fylkesmannen i Møre og Romsdal har prosjekt i gang, som skal fullførast innafor avtalte arbeidsfristar.

Udisponerte og inndregne midlar skal ikkje løyvast til nye prosjekt.