Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Regionalt miljøprogram 2019

Det er snart tid for å søke om regionalt miljøtilskot (RMP). Søknadsfrist 15. oktober.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 19.09.2019

I år er miljøprogrammet blitt revidert. Nokre tiltak er nye, og nokre tiltak har fått små endringar. Dei fleste tiltaka i RMP for Møre og Romsdal er vidareført frå tidlegare.

 

Føretak som driv vanleg jordbruksproduksjon og som kan søke om produksjonstilskot i jordbruket, kan søke RMP, dersom eit eller fleire av tiltaka i miljøprogrammet blir utført og vilkåra er oppfylte.

 

Søknadsfristen for RMP er 15. oktober, men det er allereie opent for å søke. For beitelag er søknadsfristen 1. november.