Søk om midlar frå Klima- og miljøprogrammet

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å nå landbrukspolitiske mål innan klima og miljøfeltet.

Les meir om midla i tilskotskalenderen vår.

Søknadsfrist i 2020 er 1. oktober.