Erstatning etter offentlege pålegg, planteproduksjonen

.