Beitepotensiale i areal ute av drift?

Landbruk Nordvest og NIBIO Tingvoll arrangerer fagdag  på Gjermundnes Landbruksskule  med tema; Beiteressursar og god drift av beiteareal

På fagdagen vil NIBIO presentere resultat frå eit prosjekt, der dei har sett på beitingspotensialet som ligg i areal som har gått ut av drift. Landbruk Nordvest vil presentere det nystarta beiteprosjektet i Møre og Romsdal, der vi med utgangspunkt i eit etablert visningsbeite på Gjermundnes vil drøfte best praksis for drift av beiteareal.

Last ned programmet her eller i høgre margen.

Det hastar med å melde seg på til Gerd Gunnerød i Landbruk Nordvest, tlf: 90998479 innan 31.10.