Fylkesnytt frå Møre og Romsdal

Landbruks- og matdetpartementet samarbeider med fylkesmennene om ei felles nyheitsteneste på nett, publisert på nettsidene til departementet. Tiltaket er eit ledd i arbeidet med å vidareutvikle og samordne nettsatsinga mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Ca to gonger i året leverer kvart embete eit utval artiklar. På denne sida kan du lese om stoff frå Møre og Romsdal.


10.10.2019

Fylkesnytt nr 3/2019 frå Møre og Romsdal

Tidleg sanking kan redusere tap på beite på grunn av jerv, 20 føretak frå Fjord-Norge-regionen førebur seg til å representere Noreg under Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2020. Desse sakene og fleire andre interessante saker kan du lese om i vårt ferskaste nyhendebrev på Regjeringen.no.

15.05.2019

Fylkesnytt nr 2/2019 frå Møre og Romsdal

Les om den høge hjortebestanden som utfordring for landbruksnæringa i fylket, aksjon for innsamling av mekanisk avfall for gjenvinning, Tine si rådgjeving retta mot mjølkeprodusentar om å tenkje langsiktig, og arrangementet MR mat ein arena der lokalmatnæringa møtes.

10.05.2019

Fylkesnytt nr 1/2019 frå Møre og Romsdal

Les om merkevarebygging på MR-mat 2019, utfordringar med fornying av skog, ny metode for forvaltningskontrollar i kommunane og - kanskje kan meir bruk av tre i bygningar ha positiv verknad på helsa vår.

17.09.2018

Fylkesnytt nr 2/2018 frå Møre og Romsdal

Det er fleire interessante saker i det andre nummeret av fylkesnytt frå Møre og Romsdal. Les m.a. om prosjektet Drainimp - fakta om omgraving av myr

04.04.2018

Fylkesnytt nr 1/2018 frå Møre og Romsdal

Fylkesmannen er ute med nytt nyhendebrev på Landbruks- og matdepartementet si nettside, nr 1/2018.

01.11.2017

Fylkesnytt nr 2/2017 frå Møre og Romsdal

Fylkesmannen er ute med nytt nyhendebrev på Landbruks- og matdepartementet si nettside, nr 2/2017.

09.05.2017

Fylkesnytt nr 1-2017

Fylkesmannen er ute med nytt nyhendebrev på Landbruks- og matdepartementet si nettside, nr 1-2017. Her er fleire spennande artiklar.

21.12.2016

Fylkesnytt nr 3/2016 frå Møre og Romsdal

Fylkesmannen er ute med sitt tredje nyhendebrev på Landbruks- og matdepartementet si nettside. Brevet inneheld både nyhende og satsingar.

24.08.2016

Fylkesnytt 1/2016 frå Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om Landbruksmeldinga som skal reviderast.

24.08.2016

Fylkesnytt 2/2016 frå Møre og Romsdal

Fylkesmannen er ute med sitt andre nyhendebrev på Landbruks- og matdepartementet si nettside. Tema i dette brevet femner vidt,