Om klimaperspektivet i samfunnsplanleggingen

Dato:
8. september 2020 09:00 - 14:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Klimanettverket på Nordmøre og plansamarbeidet på Nordmøre
Målgruppe:
Kommuneledelse, klimaressurser, planresssurser, øvrige deltakere i kommunenes planarbeid

Velkommen til nettverkssamling for kommunene på Nordmøre - Om klimaperspektivet i samfunnsplanleggingen

Klimasnu v/fylkesmannen i Møre og Romsdal, Klimanettverket på Nordmøre og plansamarbeidet på Nordmøre inviterer til nettverkssamling om klimaperspektivet i samfunnsplanleggingen

Tid:  8. september 2020 kl 09.00 - 14.00

Kanal:  Teams

Alle kommunene på Nordmøre er godt i gang med å utarbeide ny kommuneplanens samfunnsdel. Derfor ønsker vi en samling der vi diskuterer og deler kunnskap/ideer knyttet til hvordan vi best mulig skal få inn klimaperspektivet i kommunenes planverk.
Målet med samlingen er å styrke det tverrsektorielle samarbeidet i den enkelte kommune slik at alle involverte reflekterer over hvordan klimaperspektivet skal ivaretas i eget planarbeid.

Målgruppe:
Kommuneledelse, klimaressurser, planressurser, øvrige deltakere i kommunenes planarbeid.

Mer detaljert program og mulighet for påmelding kommer senere, men sett av dagen allerede nå.

Ramme for samlingen:

  Innhold Fasilitator Tidsramme

Del 1:

Informasjon/ foredrag

Informasjon/innlegg om tema som er relevante for kommunene i planarbeid. Møteleder. Fagressurser bidrar med innlegg (Fylkesmannen, KS, Miljødirektoratet)

9.00 - 10.00

(1 time)

Del 2:

Workshop, kommunevis

Kommunene får oppgaver. Gruppene bør være samlet fysisk.  Jobbe målrettet mot aktiviteter i hver enkelt kommune Kommunene leder selv sitt arbeid.  Ressurspersoner tilgjengelig for spørsmål/ veiledning i chat-funksjonen til Teams.

10.00 - 12.30

(2,5 timer inkl lunsj)

Del 3:

Gjennomgang av kommunevis arbeid, oppsummering, veien videre

Felles møte med gjennomgang av kommunevis arbeid, maks 10 min presentasjon fra hver kommune (10x8=80 min)

Spørsmål/kommentarer kan legges inn i chat underveis.  Skriftlig presentasjon levers inn for deling mellom kommunene.

Evaluering.

Møteleder

12.30 - 14.00

(1,5 time)

 

Påmelding:

For påmelding, kontakt representanten fra din kommune i Klimanettverket på Nordmøre. Kontaktpersonene er listet opp under.

Smøla kommune: Tom Reidar Høibjerg

Kristiansund kommune: Kjetil Tore Fjalestad

Aure kommune: Marit Berg

Surnadal kommune: Bodil Gjeldnes

Sunndal kommune: Leif Arne Mo

Tingvoll kommune: Andreas Lilleheier Aarset

Gjemnes kommune: Heidi Oddrunn Jordahl

Dato:
8. september 2020 09:00 - 14:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Klimanettverket på Nordmøre og plansamarbeidet på Nordmøre
Målgruppe:
Kommuneledelse, klimaressurser, planresssurser, øvrige deltakere i kommunenes planarbeid

Kontaktpersoner