Innføring i sosialtenestelova

Dato:
8. september 2020 09:00 - 17. september 2020 12:00
Sted:
Microsoft Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med NAV Møre og Romsdal
Målgruppe:
Nytilsette i NAV-kontor som har arbeidsoppgåver forankra i sosialtenestelova

Invitasjon til innføring i sosialtenestelova

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer i samarbeid med NAV Møre og Romsdal til innføring i sosialtenestelova

Tid:  8. - 17. september 2020:

  • Tysdag 8. september     kl 09 – 12
  • Torsdag 10. september  kl 09 – 12
  • Tysdag 15. september   kl 09 – 12
  • Torsdag 17. september  kl 09 – 12

Stad: Microsoft Teams (du deltek via lenke som vi sender den enkelte på epost i forkant av kurset)

Eiga førebuing:  For at du skal få størst mogleg utbytte oppmodar vi at du som minimum har fått høve til å følgje ei sosialtenestesak i ditt NAV kontor. Vidare at du har gjort deg kjent med rundskriv 35 til sosialtenestelova.

Påmelding: Det er elektronisk bindande påmelding innan 30. august 2020. Påmeldingsskjema finn du lenger ned på denne sida. Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@fylkesmannen.no eller på telefon 71 25 85 05 / 71 25 84 65.

Stadfesting: Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort. Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar. Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Presentasjonane blir lagt ut i etterkant av kvar kursdag - og da på Fylkesmannens hjemmeside under fanen for dette kurset. Her vil vi også leggje ut anna materiell som kan vera nyttig å kjenne til.

Dato:
8. september 2020 09:00 - 17. september 2020 12:00
Sted:
Microsoft Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med NAV Møre og Romsdal
Målgruppe:
Nytilsette i NAV-kontor som har arbeidsoppgåver forankra i sosialtenestelova