Trebaserte næringer; hvordan utnytte mulighetene i det grønne skiftet?

Dato:
16. juni 2020 10:00 - 16:00
Sted:
Nettbasert
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, Innovasjon Norge og ProtoMore
Målgruppe:
Bedrifter i Møre og Romsdal som er knyttet til trebaserte næringer

Finn din plass i morgendagens marked

- undersøk innovasjonspotensialet i din bedrift!

Tredriveren i Møre og Romsdal skal stimulere til trebasert innovasjon og inviterer til en spennende innovasjonsprosess for trebaserte næringer i fylket. Tredriveren er et samarbeid mellom Fylkesmannen, Innovasjon Norge og Fylkeskommunen i Møre og Romsdal.

Tid: 16. juni 2020

Stad: Nettbasert

I samarbeid med ProtoMore inviterer Tredriveren i Møre og Romsdal til en workshop med ledende forskere, fagfolk og gründere innen fagfeltene skogindustriell økonomi, bærekraft, trebasert produktutvikling og forretningsutvikling m.m.

Målgruppe: Trebaserte næringer og bedrifter i Møre og Romsdal.

I workshopen jobbes det med spørsmål om verdiskapning og innovasjon i egen bedrift, hvordan utnytte mulighetene i det grønne skiftet og behoet for klimanøytrale bygg. Hva betyr dette for trebasert næring? Hvordan utnytte klimagevinsten ved substitusjonseffekten til trebasert produktutvikling? Hva er de trebaserte bedriftenes egne utfordringer for å møte bærekraftsbehovet i markedet?

Mål

  • Skape en innovasjonsarena for utvikling og utveksling av erfaringer, kunnskap og ideer.
  • Gjøre veien kortere mellom forskning, innovasjon og næring.
  • Bidra til effektiv utnyttelse av offentlige virkemidler for trebaserte næringer.

Workshopen er gratis, men har antallsbegrensning. Ved påmelding må du oppgi tre motivasjonspunkt for hvorfor din bedrift ønsker å delta på workshopen. Deltakere blir valgt ut fra motivasjon og type bedrift.

ProtoMore Kunnskapspark har god erfaring med metodikken og skal lede oss gjennom ulike praktiske oppgaver/øvelser på en variert, verdiskapende måte. Velkommen!

Påmelding innen 25. mai til:

Legg til i egen kalender
Dato:
16. juni 2020 10:00 - 16:00
Sted:
Nettbasert
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, Innovasjon Norge og ProtoMore
Målgruppe:
Bedrifter i Møre og Romsdal som er knyttet til trebaserte næringer