AVLYST: Sensorskulering

Dato:
5. juni 2020 08:30 - 15:30
Sted:
Thon hotell Kristiansund, Kristiansund
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Oppnemnte sensorar til grunnskuleeksamen våren 2020

Sensorskulering 5. juni 2020

Med bakgrunn i koronapandemien har regjeringa avlyst alle skriftlege og munnlege eksamenar på 10. trinn for våren 2020. Sensoroppdraga for sentralt gitt skriftleg eksamen i grunnskulen faller dermed bort, og sensorskuleringa vert avlyst. Vi takkar sensorane for interessa, og håper de ønsker å bli foreslått igjen neste år.

 

Les pressemeldinga frå Kunnskapsdepartementet her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/alle-eksamener-for-10.-trinn-og-alle-skriftlige-eksamener-for-videregaende-skole-er-avlyst/id2694883/ Informasjon frå Utdanningsdirektoratet finn du her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/

Legg til i egen kalender
Dato:
5. juni 2020 08:30 - 15:30
Sted:
Thon hotell Kristiansund, Kristiansund
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Oppnemnte sensorar til grunnskuleeksamen våren 2020