Skogsamling 2020

Dato:
3. mars 2020 10:00 - 4. mars 2020 12:00
Sted:
Scandic Seilet
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Offentleg forvaltning og andre som arbeider innanfor skogbruk i regionen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til Skogsamling

Tid: 03. mars - 04. mars 2020

Stad: Scandic Seilet, Molde

Økonomi: Det er følgande konferanseavgift som vert fakturert snarleg etter at bindande påmeldingsfrist har utløpt:

  • Deltaking kun 03. mars inkl lunsj, kr 750,- (for dei som ikkje bur på hotellet)
  • Deltaking kun 04. mars inkl lunsj, kr 750,- (for dei som ikkje bur på hotellet)
  • Deltaking både 03. og 04. mars inkl lunsj, kr 1500,- (for dei som ikkje bur på hotellet)
  • Middag om kvelden 03. mars kr 500,- (for dei som ikkje bur på hotellet)
  • Deltaking begge dagar inkl overnattingg i enkeltrom og alle måltid, kr 2600,-

Påmelding: Det er elektronisk bindande påmelding innan 06. februar 2020. Påmeldingsskjema finn du lenger ned på denne sida. Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@fylkesmannen.no eller på telefon 71 25 85 05.

Stadfesting: Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort. Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar. Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
3. mars 2020 10:00 - 4. mars 2020 12:00
Sted:
Scandic Seilet
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Offentleg forvaltning og andre som arbeider innanfor skogbruk i regionen