Inkluderande barnehage- og skulemiljø 23.-24. januar 2019

Dato:
23. januar 2019 09:00 - 24. januar 2019 16:00
Sted:
Quality hotel Alexandra, Molde
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Samlinga er open for kommunar som deltek i pulje 1 i satsinga Inkluderande barnehage- og skulemiljø i Møre og Romsdal. Dette er kommunane Herøy, Skodje, Fræna, Eide og Rindal
Påmeldingsfrist:
10.12.2018 23:59:00

Invitasjon til fylkessamling Inkluderande barnehage- og skulemiljø

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterte til fylkessamling Inkluderande barnehage- og skulemiljø

Tid: 23.-24. januar 2019

Stad: Quality hotel Alexandra, Molde

Målgruppa var: Samlinga var open for kommunar som deltek i pulje 1 i satsinga Inkluderande barnehage- og skulemiljø i Møre og Romsdal. Dette var kommunane Herøy, Skodje, Fræna, Eide og Rindal.

Økonomi: Samlinga var gratis for dei som har definerte roller i satsinga.  Andre deltakarar måtte betale for samlinga, jamfør prisar i avsnittet om alternativ for påmelding.

Alternativa for påmelding var:

  • 23. og 24. januar i dagpakke inkl lunsj - kr 970 (ikkje overnatting og middag)
  • 23.-24. januar i helpensjon inkl overnatting og alle måltid - kr 1840,-
  • For deltakarar i dagpakke vil det vere mogleg å melde seg på middagen 23. januar, som er inkludert for dei som bur på hotellet - kr 405,-
Dato:
23. januar 2019 09:00 - 24. januar 2019 16:00
Sted:
Quality hotel Alexandra, Molde
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Samlinga er open for kommunar som deltek i pulje 1 i satsinga Inkluderande barnehage- og skulemiljø i Møre og Romsdal. Dette er kommunane Herøy, Skodje, Fræna, Eide og Rindal
Påmeldingsfrist:
10.12.2018 23:59:00