Avgjorte grensejusteringssaker

Fem grensejusteringar i Møre og Romsdal

Fylkesmannen har fått i oppdrag frå Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) å utgreie fem grensejusteringar i Møre og Romsdal

På denne sida har vi samla informasjon om desse fem sakene.

I Veke 3 og 4 i 2018, vart det gjennomført telefonundersøking (frå 15. jan. til og med 27. januar).

Her finn du spørsmåla som vart stilt til innbyggarane i dei ulike grendene.

Her er resultata frå telefonundersøkinga.

.


07.02.2018

Grensejusteringar i Møre og Romsdal

Svar på innbyggarundersøkingar og høyringsbrev ut til kommunane.

29.01.2018

Foreløpig resultat frå innbyggarundersøkingane

Fylkesmannen har i dag motteke eit foreløpig resultat på innbyggarundersøkingane som er gjennomført i samband med grensejusteringssøknader i Møre og Romsdal.

11.01.2018

Telefonundersøkingane i samband med grensejustering

Her har vi samla ei oversikt over dei spørsmåla som vert stilt til innbyggarane i dei ulike grendene. Les denne informasjonen frå Opinion dersom du opplever å ikkje bli oppringt.


Råd til kommunar som slår seg saman

Å slå sammen kommuner er omfattende og tidkrevende. Noen kommuner har allerede vært gjennom prosessen, og kan dele sine erfaringer. Her har vi samlet gode tips og råd om hva dere bør tenke på ved kommunesammenslåing og hvordan dere bør legge opp løpet.