Statsetatsmøte 2018

8. mars 2018, samla Fylkesmannen i Møre og Romsdal leiarar i dei statlege verskemdene i fylket til Statsetatsmøte i Ålesund.

Formålet med samlinga var å bli betre kjende med kvarandre sine pågåande prosessar, utfordringar og vegval i statleg styring og samordning i Møre og Romsdal.

Det var god oppslutning om samlinga.

Vi har samla presentasjonane frå innleiarane på denne sida.