Oppstartssamling for samarbeidsprosjekt mellom kommunane Herøy og Vanylven

Herøy og Vanylven møtte 6. og 7. desember til ei oppstartssamling for samarbeidsprosjektet kommunane imellom.

Det var ei vellukka samling der også Sande kommune var tilstades, i første omgang som observatør. Utfyllande informasjon finn du i vedlegga for samlinga.

Frå venstre: assisterande fylkesmann Rigmor Brøste, ordførar Dag Vågen i Sande kommune, fung. ordførar Camilla Storøy i Herøy kommune og ordførar Lena Landsverk i Vanylven kommune.

Frå venstre: assisterande fylkesmann Rigmor Brøste, ordførar Dag Vågen i Sande kommune, fung. ordførar Camilla Storøy i Herøy kommune og ordførar Lena Landsverk i Vanylven kommune.

  

Frå venstre: Stein Veland – fylkesdirektør i NAV Møre og Romsdal, Rigmor Brøste – assisterande fylkesmann i Møre og Romsdal, Geir Vinsand - ressursøkonom i NIVI-analyse, Olaus Jon Kopperstad – rådmann i Herøy kommune, Andreas Chr. Nørve - rådmann i Vanylven kommune.