Historisk felles kommunestyremøte i Volda og Hornindal

1. juni 2017 var det felles kommunestyremøte for Volda og Hornindal kommunar.

Fylkesmannen gratulerer kommunane Volda og Horninal med samanslåingsvedtaket i Stortinget 8. juni. 2017, der Stortinget fatta vedtak om endringar i kommunestrukturen - Prop. 96 S (2016-2017), Innst. 386 S (2016-2017).

Her er nokre bilete frå det historiske felles kommunstyremøtet.