Fylkesovergripande møte på Grodås i Sogn og Fjordane

Frå venstre på biletet: ordførar Jørgen Amdam, Volda kommune, ordførar Stig Olav Lødemel, Hornindal kommune, fylkesmann Anne Karin Hamre, Sogn og Fjordane, fylkesmann Lodve Solholm, Møre og Romsdal, rådmann Ann Kristin Langeland, Hornindal kommune, seniorrådgivar Vigdis Rotlid Vestad, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, seniorrådgivar Kåre Træen, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, rådmann Rune Sjurgard, Volda kommune
Frå venstre på biletet: ordførar Jørgen Amdam, Volda kommune, ordførar Stig Olav Lødemel, Hornindal kommune, fylkesmann Anne Karin Hamre, Sogn og Fjordane, fylkesmann Lodve Solholm, Møre og Romsdal, rådmann Ann Kristin Langeland, Hornindal kommune, seniorrådgivar Vigdis Rotlid Vestad, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, seniorrådgivar Kåre Træen, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, rådmann Rune Sjurgard, Volda kommune

Fylkesmennene i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal møtte fredag 29. september, kommunane Hornindal og Volda.

Kommunane Hornindal i Sogn og Fjordane og Volda i Møre og Romsdal har valt å bli til ein kommune frå 1. jan. 2020. I høve dette møtte fylkesmennene kommunane for å drøfte ulike problemstillingar/utfordringar det er i overgangen til at Hornindal skal bli ein del av Møre og Romsdal i den nye kommunen.

Det var eit konstruktivt møte, der partane var samde om å samarbeide om å gjere overgangen til ny kommune best mogleg.

Kontaktpersoner