Følg det historiske felles kommunestyremøtet - nye Ålesund kommune - direkte

133 politiske representantar frå dei fem kommunane som skal danne nye Ålesund samlast i dag 21. juni til felles kommunestyremøte i gamle Ålesund. Du kan følge møtet direkte frå klokka 15.00 til ca klokka 19.00. Møtet blir halde på NMK (Norsk maritimt kompetansesenter).

Det er Fylkesmannen som har kalla inn dei fem kommunane i nye Ålesund til felles kommunestyremøte.