Verktøykassa for kommunereforma

Her finn du dokumenter, lenker, kontaktpersonar og presentasjonar som handlar om kommunereforma.

Oversikt over kontaktpersonane for kommunereforma i Møre og Romsdal finn du HER.

Oversikt over kommunane sine vedtak, faktagrunnlag og undersøkingar: 

Kommune Heimeside Prosessvedtak Kommunebilde Innbyggar-undersøking  Rapport pr.01.07.15
Molde X Vedtak 24.10.13    
Ålesund   Vedtak 20.05.13    
Kristiansund X Vedtak 21.08.13    
Vanylven X Vedtak 15.02.15  X  
Sande   Vedtak 27.01.15    
Herøy  X Vedtak 03.03.15    
Ulstein  X Vedtak 29.04.15    
Hareid  X Vedtak 05.05.15    
Volda   Vedtak 19.05.15    
Ørsta  X Vedtak      
Ørskog   Vedtak 04.09.14    
Norddal   Vedtak 04.09.14    
Stranda   Vedtak 17.03.15    
Stordal   Vedtak 18.08.14    
Sykkylven   Vedtak 04.05.15    
Skodje   Vedtak 11.11.14    
Sula  X Vedtak 20.10.14    
Giske   Vedtak 03.02.15    
Haram   Vedtak 08.12.14    
Vestnes   Vedtak 27.05.14    
Rauma     29.04.14    
Nesset   Vedtak X 29.04.14    
Midsund   Vedtak X 25.06.14    
Sandøy   Vedtak 10.11.14    
Aukra   Vedtak 06.06.14    
Fræna   Vedtak 20.05.14    
Eide   Vedtak 13.03.14    
Averøy   Vedtak 02.04.14    
Gjemnes  X Vedtak 26.02.14    
Tingvoll   Vedtak x 06.02.14    
Sunndal   Vedtak 20.11.13  X  
Surnadal   Vedtak x 24.10.13    
Rindal   Vedtak 24.10.13    
Halsa   Vedtak  24.01.14    
Smøla   Vedtak  03.02.14    
Aure   Vedtak 17.01.14    

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Presentasjonar innlegg oppstartskonferanse Mal til bruk i kommunen  
Informasjonsmateriale Brosjyre    

 

Kontaktpersonsamlingar

Dato Innkalling Program Presentasjonar
30.09.15 X  X Helge Mogstad  Sturla Bangstad  Frida Farstad Brevik  Rigmor Brøste og Vigdis Rotlid Vestad
Trond Ueland 

 

Tenketanken i Møre og Romsdal
Tenketanken har som føremål å leggje til rette for ein god prosess og gjennomføring av kommunereforma i fylket.

Dato

Innkalling

Referat

Presentasjonar

Bilde

03.01.14

 

 

X

 

05.05.14

 

 

Innspill til KMD

 

10.09.14

 

 

X

 

05.11.14

 

X X

Petter Lodden ROR Sunnm.reg.råd

 

10.12.14

 

X X

Helge Andre Njåstad Fylkesmannen

 

25.02.15

X

 X

Ole Helge Haugen Turid Aarseth Martin Mortensen Vigdis Rotlid Vestad

 

30.04.15

X

 X

Jan Tore Sanner Rune Sjurgard Anders Riise

 

29.09.15

 

 X

Rigmor Brøste og Vigdis Rotlid Vestad, Trygve Sivertsen, Milepælsplan

 

 

Gode døme frå kommunane

Kommune Presentasjon Nyhende
Nesset   Avis
Eide Presentasjon  
Sunndal  

Spørreundersøkelse
Folkemøte 04.03.15

Fræna   Avis
Sykkylven   Spørreundersøking ungdom

 

 Regionråd

Regionråd Heimeside Utgreiing Innbyggarhøyring
Sunnmøre regionråd  Kommunereform Link til pågående prosjekt  X
Romsdal regionråd Kommunereform

Telemarksforskning
Sluttrapport

 
Orkidé Kommunereform    

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
- Innbyggarhøring
- Kommunereform.no
- Meldingsdelen om kommunereforma i kommuneproposisjonen 2015
- Rettleiar om utgreiing og prosess - Vegen mot ny kommune
- Rettleiar om lokaldemokrati
- Rettleiar om medverknad og innbyggardialog (innbyggarhøyring)
- Rettleiar om utarbeiding av intensjonsplan
- Døme på vedtak om samanslåing - Bjarkøy og Harstad kommunar
- Rapport - Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing?
- Nykommune.no
- Utfordringar i byområde
- Kommunesamanslåing og stedsutvikling
- SOS - Spørsmål og svar
- Nasjonale milepælar
- Oppdragsbrev til fylkesmannen
- Invitasjonsbrev til KS om å delta i reformprosessen
- Invitasjonsbrev til alle ordførarane i landet
- Nytt rundskriv om inndelingslova

 

Ekspertutvalget for kommunereformen
- Første delrapport - Kriterier for god kommunestruktur - Nosituasjonen
- Sluttrapport - Kriterier for god kommunestruktur - Med fleire oppgåver

 

KS
- Økonomiske støtte ved kommunesamanslåing
- KS sitt arbeid med kommunereforma

 

Møre og Romsdal fylkeskommune
- Fylkesstatstikken
- Kommunestatistikken

 

Distriktssenteret
- Nettside med aktuelle rapportar om kommunesamanslåingar
- Formidlingspakke til ungdom