Tenketank 30.april 2015

Statsråd Jan Tore Sanner besøkte Møre og Romsdal 30. april 2015. Det var samling i Molde for både kontaktpersoner og medlemmer av Tenketanken.

TORSDAG 30.04 – Statsråd Sanner besøker Møre og Romsdal
Fylkesmannen arrangerte torsdag 30.04 ei samling for alle kontaktpersonene i fylkets 36 kommuner.
Dagen var også sammenfallende med møte i Tenketanken, og første halvdel av dagen, hvor statsråden hadde innlegg, var felles for alle deltakerne.

Statsråd Sanner viste til at Elvis var på toppen av hitlistene forrige gang en kommunereform ble gjennomført, og at veldig mye har skjedd siden 60-tallet.
Statsråden viste også til at det er stor aktivitet over det ganske land når det gjelder naboprater og vurdering av alternativer for kommunesammenslåing, og at behovet for en kommunereform er uavhengig av hvilken regjering man har. Utfordringsbildet vil uansett være det samme. Flere pensjonister, færre i yrkesaktiv alder, befolkningsøkning i byene, og stadig større krav til kompetanse for å løse oppgavene, er noen av de store utfordringene vi må løse.

Også ungdommen hadde innlegg til forsamlingen. Her representert ved Oda Monsen, 19 år, fra Ungdomspanelet i Møre og Romsdal.
Hun understreket viktigheten av å ta med ungdommen i prosessen, og å lytte til ungdommen. Om vi skal komme tilbake til Møre og Romsdal etter endt utdanning må det være attraktive kommuner og attraktive jobber. Oda Monsen fikk også vist fram filmen som ungdomspanelet hadde laget i forbindelse med sitt besøk til statsråd Sanner i Oslo 3.februar.

Ingunn Golmen, leder av ORKide og ordfører i Aure holdt et innlegg med vekt på de lokaldemokratiske utfordringene med en kommunesammenslåing.
Rune SJurgaard, leder i rådmannsutvalget og rådmann i Volda, hadde i sitt innlegg en klar oppfordring til statsråden om at alle reformene som nå pågår må sees i sammenheng. Eks politireform, kommunereform. mm. Han viste til at en forenkling av statens mange varianter av organisering av regional stat vil være et godt tiltak for å forenkle arbeidet for kommunene.
Torgeir Dahl, leder av Romsdal regionråd og ordfører i Molde, understreket betydning av gode lokale prosesser, og fortalte om hvordan ROR jobber sammen med Telemarksforskning for å få fram et godt faktagrunnlag i arbeidet med kommunereformen i Romsdal. Disse kommunene får sluttrapporten 20. mai.

Etter lunch fikk kontaktpersonene i kommunene en innføring i framtidstenkning og metoder fra KS som kan brukes ute i hvert enkelt kommunestyre for å skape aktivitet og engasjement på hjemmebane.
Medlemmene i tenketanken fortsatte også i eget møte, mens statsråden dro videre til møte med næringslivsrepresentanter i Molderegionen.

Statsråden fikk med seg gode tilbakemeldinger for at han er flink til å reise ut til kommunene i landet og følge opp arbeidet med reformen.