Fylkesmannen og KS inviterer fellesnemndene for etablering av nye kommunar til samling

Det overordna målet med samlinga er å gje fellesnemndene fagleg påfyll som supplement til dei sentrale samlingane, og bidra til å gje nemndene sine medlemer eit felles grunnlag for rolleforståing og oppgåveløysing.

Samlinga er lagt til Scandic Parken i Ålesund 14. og 15. mars 2017.

Det er i programmet lagt opp til refleksjon rundt dei tema som blir tatt opp. Samlinga vert leia av Geir Johan Hansen, seniorrådgjevar KS Konsulent.

Program:                           http://ks.event123.no/RNettverksmotekommsamanslaing/program.cfm

Påmeldingsskjema:          http://ks.event123.no/RNettverksmotekommsamanslaing/paamelding.cfm?pAction=Form

Påmeldingsfrist:               20. februar

Kontaktperson Fylkesmannen

  • Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad

    Tlf: 991 58 549

Kontaktperson KS