Endring av vedtak og prosessar i kommunane sidan 1.10.2016

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i dag sendt endring av vedtak og prosessar i kommunane sidan 1.10.2016, som tillegg til tilrådinga om ny kommunestruktur i Møre og Romsdal.

Endringane gjeld kommunane Ørskog, Herøy og Sande, Norddal og Stordal.