Søknad om tiltak i sjø ved Magerholm ferjekai


Høringsfrist 21. mars 2019 23:59

Statens vegvesen søkjer om løyve til mudring for å gjere kaia betre tilpassa nye, større ferjer.

Dei ynskjer å fjerne om lag 200 m3 massar over eit areal på om lag 200 m2. Det vil også kunne verte behov for noko sprenging. Tiltaka er planlagt utført våren 2019.

Sjå lenkja til høgre for søknadsdokument.

Eventuelle kommentarar til tiltaket må sendast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 21.03.2019.

Kontaktpersoner

Dokumenter