Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av returasfalt på Hareidseidet


Høringsfrist 04. januar 2016 23:00

Aurvoll og Furesund AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot og mellomlagre brukt asfalt i massedeponiet på Hareidseidet i Hareid kommune. Det er aktuelt med et årlig mottak av inntil 2000 tonn returasfalt på gnr. 54 bnr. 1.

Søknadsdokumentene kan leses via lenken til høyre, og de er lagt ut på servicetorget i Hareid kommune.

Vi ber om at eventuelle merknader blir sendt til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde innen 04.01.16.